top of page

Zapraszam do            rezerwacji wizyty!

On-line: 

Znany Lekarz, Google Meets, Skype

Regulamin rezerwacji wizyty: 

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 

Korzystanie z usług Gabinetu Psychologicznego Katarzyny Gaździckiej jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad. Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie jasności i przejrzystości w korzystaniu z oferty gabinetu.

2. Zasady płatności

 • Pierwsza wizyta: Opłata za pierwszą wizytę może zostać uregulowana poprzez przelew BLIK lub w formie gotówkowej.

 • Kolejne sesje: Opłata za kolejne sesje winna zostać dokonana z góry za pomocą:

  • przelewu bankowego,

  • BLIKu na wskazany numer telefonu - 692 960 345

  • gotówki, z uwzględnieniem opłaty za co najmniej miesiąc z góry na początku danego miesiąca.

Dane niezbędne do dokonania płatności:

 • Odbiorca: Gabinet psychologiczny Katarzyna Gaździcka

 • Tytuł przelewu: "Sesja w dniu [data sesji], [imię i nazwisko Klienta]"

 • Numer konta: 70 1910 1048 2756 4584 6337 0001

3. Procedura odwoływania sesji

 

W przypadku konieczności odwołania umówionej wizyty, zaleca się poinformowanie gabinetu o tym fakcie nie później niż 24 godziny przed planowaną sesją. Sesje odwołane z krótszym wyprzedzeniem podlegają pełnemu obowiązkowi zapłaty. Zaleca się terminowe odwoływanie sesji w celu uniknięcia dodatkowych kosztów.

4. Zakończenie

 

Regulamin ma na celu zapewnienie sprawnej współpracy między gabinetem a klientem. Dzięki jasnym zasadom każda strona wie, czego się spodziewać

bottom of page